Egyéb információk

A CBS-CEIC képzésének megkezdése előtt Felnőttképzési szerződést kötünk Veled, amely szerződés tartalmazza a tanulmányokra vonatkozó kötelezettségeket mindkét fél részére.

A Felnőttképzési szerződés részletesen tartalmazza:

 • személyes adataidat;
 • képzőintézmény adatait;
 • képzés célját;
 • képzés során megszerezhető kompetenciákat, tudást;
 • képzés tananyagát;
 • hiányzásokra vonatkozó ismereteket;
 • vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat;
 • fizetési feltételeket;
 • egyéb, törvényben kötelezően előírt információkat.

 

A tanulmányokra vonatozó szabályokat, elvárásokat a "Házirend" tartalmazza, amely ismerete és annak betartása valamennyi diákunk számára kötelező.

A Házirendben pontosan le vannak írva:

 • a képzés időpontjai;
 • a képzésen való részvétel;
 • számonkérés, vizsga;
 • hiányzás, annak következményei;
 • ügyintézések, azok költségei;
 • elérhetőségek.
magyar