Other important informations

Egyéb információk

A CBS-CEIC képzésének megkezdése előtt Felnőttképzési szerződést kötünk Veled, amely szerződés tartalmazza a tanulmányokra vonatkozó kötelezettségeket mindkét fél részére.

A tanulmányokra vonatozó szabályokat, elvárásokat a "Házirend" tartalmazza, amely ismerete és annak betartása valamennyi diákunk számára kötelező.